Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Lombard Soprano to miejsce gdzie bez wychodzenia z domu zastawisz lub sprzedaż przedmioty.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie obracał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Czy na ropie da się zarobić

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku? Zmiany cen ropy naftowej są obecnie dla wielu inwestorów ważniejszym elementem oddziałującym na ukierunkowanie globalnego wzrostu niż dane ekonomiczne, albo i trendy na rynkach obligacji oraz walutowym.

Cena ropy naftowej – Gdy będzie zmieniał się kurs cen ropy naftowej w 2020 roku?

Kiedy popyt na ropę naftową rośnie, gospodarka przyspiesza. Przynajmniej przygotowuje się, że powyższe stwierdzenie jest proste. Nie potrzebuje wtedy istnieć natomiast zawsze prawda.

Na wartość ropy naftowej nie wpływają wyłącznie zmiany podaży i popytu. Prognoza zawsze ma kompromis pomiędzy rzeczywistością i wyobrażeniem, między faktycznym popytem a spekulacjami. Rynek ropy naftowej oferuje inwestorom wielkie szans.

Ropa naftowa już od kilku dziesięcioleci jest często wykorzystywanym surowcem na świecie, oraz jej wartość zawiera spory wpływ na światową gospodarkę. Wielu inwestorów interesują prognozy rozwoju ceny ropy naftowej na lata 2019 i 2020.

W tym artykule przeanalizujemy, jakiego rozwoju cen czarnego złota możemy liczyć w latach 2019 i 2020. Przyjrzymy się zarówno wskaźnikom fundamentalnym, kiedy i sygnałom technicznym, jakie można odczytać z wykresów.

Czym jest ropa naftowa?
Ropa naftowa jest z normy lepką cieczą o wszechstronnym zastosowaniu. Jest polecana jako paliwo, smar, izolacja elektryczna, znajduje zastosowanie choćby w sektorze spożywczym. W bliskim produkcie skoncentrujemy się oczywiście przede ludziom na ropie naftowej wykorzystywanej jako paliwo napędowe.

Rodzaje ropy naftowej dzielą się pod względem sklepu i jedne ludzie mogą wynosić ponad sto różnych węglowodorów. Proporcje w jakich dane elementy otrzymują się w określonej ropie naftowej decydują o jej częściach i wartościach. Ważnym objawem jest gęstość API oraz zawartość siarki.

Duża zawartość siarki jest szczególnie nieplanowana i przydatne są dalsze operacje w procesie rafinacji ludzie jej uniknięciu. Stąd te surowa, lekka ropa jest bogatsza niż kwaśna. Oprócz tego istnieje oraz większy popyt na drobniejsze warianty, takie jak benzyna, co sprawia, że lekkie rodzaje ropy naftowej są ogólnie droższe.

Choć popyt na wielką ropę naftową rośnie w wyniku wyższego popytu na olej napędowy, największa jest cena lekkiej, surowej ropy, takiej jak Brent i West Texas Intermediate (WTI). Mimo iż ostatnie dwa typy nie mają najwyższej światowej produkcji, są najważniejsze.

Rodzaje ropy naftowej
Istnieją 2 rodzaje ropy naftowej sprzedawanej jako towar na rynkach finansowych. Największą i najczęściej handlowaną jest amerykańska ropa naftowa nazywana WTI. Innym znanym modelem jest ropa Brent. Wszystek rodzaj ropy naftowej jest własna własną, indywidualną cenę.

West Texas Intermediate (WTI)
Lekka, słodka ropa (WTI) jest wszechstronnie grana w amerykańskich rafineriach i brana za ważny miernik cen ropy. WTI to lekka ropa naftowa o dużym wskaźniku gęstości API również z prostą zawartością siarki. Gęstość API określa gęstość danej ropy w zestawieniu z wodą. Ropą WTI handlują na rozległą siłę koncerny naftowe oraz inwestorzy.

Większość transakcji dokonuje się za pośrednictwem futures zapewnianych przez CME Group. Futures na WTI są – już po E-Mini i ZN futures – najpopularniejszymi futures na świecie

WSKAZÓWKA LYNX: Fizyczne dostarczenie ropy naftowej WTI jest teoretycznie możliwe, ale jeżeli handlujesz WTI za pośrednictwem LYNX, twoje prace futures ze łączącym się terminem działania są automatycznie zamykane, żeby zapobiec fizycznemu dostarczeniu.

Część tego typie ropy otrzymuje się w Cushing – ważnym centrum przemysłu naftowego w Oklahomie.

Wydobywają się tam duże zbiorniki podłączone do rurociągów dostarczających ropę naftową do całych obszarów w stopniach Zjednoczonych. WTI jest istotnym surowcem dla rafinerii na środkowym zachodzie Stanów Zjednoczonych natomiast na wybrzeżu Zatoki Meksykańskiej. Dla przedsiębiorców w ropę naftowym potrafi być więc interesujące śledzenie zasobów ropy skojarzonej z miastem w Cushing. Poziom zasobów wybierany stanowi w jakąś środę o 16:30.

Ropa Brent
Ropa naftowa Brent jest istotnym czynnikiem odniesienia dla cen ropy w Europie, Afryce i na Środkowym Wschodzie. Nazwa wywodzi się od miejsca naftowego Brent na Morzu Północnym. To pole naftowe, chodzące do spółki Royal Dutch Shell, było jak samym z najbardziej oryginalnych pól naftowych w Prawdziwej Brytanii, jednak większość odwiertów została od tego terminu zwolniona z eksploatacji.

Korelacja pomiędzy rozwojem wartości tych dwóch futures jest oryginalna, choć w minionych latach wielokrotnie doświadczyliśmy sytuacji, w jakiej ropa Brent była o ponad 10 USD większa niż cena ropy WTI. Różnica cenowa wynosi już około 6 USD. Różnice te dane są przez podaż i popyt, z dostawami czy składowaniem ropy naftowej włącznie. Dla traderów interesujące potrafi być postępowanie na spread (różnicę w sumie) tych dwóch futures.

Popyt na ropę naftową ciągle rośnie. Czy rośnie i podaż?
Popyt na ropę naftową rośnie od dziesięcioleci, jednak cena ropy nie istnieje na największym stopniu w historii. Również nie wszystkie spółki aktywnie funkcjonujące w współczesnej dziedziny optymalnie wykorzystują zwiększony popyta na ropę. Ostatecznie inwestorzy coraz częściej gromadzą się na zrównoważonych alternatywach, oraz wielu producentów ropy naftowej w aktualnym czasie znacząco obniżyło nasze inwestycje w różne miejsca naftowe.

Zapasy ropy naftowej wbrew to jeszcze rosną, tak samo jak produkcja. Produkcja często pochodzi a z USA, gdzie wybuchła tzw. łupkowa rewolucja. Wiele tradycyjnych lokacie w drugich stronach światach zostało zlikwidowanych ze względu na rozwój wydobycia ropy łupkowej, ponadto inwestycje w chłodną ropę są zagrożone zarówno ze względu na dużo poważną politykę klimatyczną.

Co w minionych latach miało prestiż na wartość ropy naftowej?
Międzynarodowa Agencja Energetyczna (IEA) jest świadoma, iż w następujących latach zarówno wzrost gospodarczy, kiedy i popyt na ropę naftową zostaną utrzymane. Zwracają jednak i opinię na ostatnie, iż na zbytu istnieje obecnie wiele nowych dostaw, kiedy amerykańska produkcja ropy naftowej szybko rośnie. Ropa łupkowa pozyskiwana jest tu często z ziemie. Łupkowa rewolucja podjęła się w 2014 roku za sprawą gwałtownego wzrostu wartości ropy.

Ten sposób wydobycia ropy był dopiero zyskowny, mimo wielkich kosztów produkcyjnych. Po tym, jak dobre broniło się wydobywanie ropy ze skał łupkowych, na zbytu pojawiło się dużo innych spółek naftowych, co zaniepokoiło państwo Bliskiego Wschodu, które odpowiedziały odkręceniem kurka do oporu.

Produkcja ropy łupkowej kosztuje więcej niż praca ropy na Środkowym Wschodzie. Końcem obecnego stanowił spadek cen ropy z jakiś 110 USD za baryłkę do 30 USD za baryłkę na początku 2016 roku.

OPEC miała szansę, iż w obecny metoda zniszczy producentów ropy łupkowej, co zawsze się nie udało. Producenci ropy łupkowej opracowali popularniejsze i dużo funkcjonalne procedury wydobycia, więc już są w stopniu osiągać zyski nawet przy niższej cenie ropy naftowej. Dla tej formy ekstrakcji ropy charakterystyczna istnieje droga szybkiego zwiększenia produkcji.

Producenci ropy łupkowej mogą dzięki temu już reagować na wzrost/spadek cen, mimo iż częsty są to wcale małe spółki. Ameryka produkuje już ponad 12 milionów baryłek ropy dziennie, co czyni poziom nieobserwowany od początku lat siedemdziesiątych. Według IEA produkcja nadal znacząco rośnie, a USA niedawno przebiły poziom wydobycia ropy w Arabii Saudyjskiej i Rosji.

Czy cena ropy naftowej może powrócić do gustu 100 USD za baryłkę?
Jak wspomniano wyżej, wzrost produkcji ropy łupkowej jest drinku z początków, dla których cena ropy od 2014 roku o tyle spadła. Cena końcowa producentów z łupków na krótko spadła do jakiś 30 USD za baryłkę, ale obecnie jest wymieniana na pokładzie około 50 USD za baryłkę. W poznaniu od ropy wydobywanej głębinowo, produkcję ropy łupkowej można już zwiększać, kiedy cena ropy wzrośnie.

Tworzy zatem tym, że cena ropy nie że teraz niedługo osiągać wyższych stopni. Nawet mały wzrost wartości ropy idzie w związku z tymże do popularniejszej podaży na zbytu. Złoża łupkowe dzielą się zresztą od zwykłych pól naftowych. Szybciej ulegają eksploatacji, dlatego przydatne są większe inwestycje w obiekcie alokacji nowych złóż i zachowania poziomu produkcji.

Nawet mimo spadających kosztów dzięki współczesnym metodom wydobywczym IEA nie przewiduje nowych inwestycji poza terytorium USA, te są jednak konieczne do dotrzymania tempa żyjącemu popytowi po 2020 roku. Poniższa grafika pokazuje, że popyt na ropę prawdopodobnie będzie rósł aż do 2025 roku oraz ogólnie długoterminowo broni się na dużym poziomie.

Później popyt będzie sukcesywnie spadać, a tempo tego kryzysie będzie w licznym stopniu chciałoby na stworzeniu alternatywnych źródeł energii. Gdy wprawdzie nie będą brały miejsca nowe inwestycje, przyspieszy to spadek.

Poniższa grafika pokazuje również, że ważna produkcja ropy że w aktualnym roku osiągnąć cel kulminacyjny. Z wykresu jasno wynika, iż w następujących dziesięcioleciach przydatne będą długie inwestycje, by zaspokoić rosnący popyt. Jak tylko zostaną poznane nowe złoża ropy naftowej, produkcja ponownie naturalnie wzrośnie i szczyt prac że ujawnić się wysoko niż w aktualnym roku.

Oczekuje się, iż w przypadku nowych złóż i (jeszcze) zatwierdzonych projektów podaż osiągnie szczytowe ceny około 2030 roku.

Wpływ członków OPEC
OPEC przeciwko temu stara się ograniczyć produkcję, żeby utrzymać ceny ropy na prostym poziomie. Początkiem obecnego stanowi fakt, że większość tych krajów korzysta z dość wyższych, ale przynajmniej stabilnych cen ropy naftowej. Według OPEC przemysł naftowy powinien w układu najbliższych 20 lat zainwestować ponad 11 000 miliardów USD. Jeśli producenci ropy tegoż nie zrobią, podaż na zbytu będzie niewystarczająca.

Producenci ropy łupkowej w minionych latach w wartości zainwestowali dość duży kapitał, by zaspokoić wciąż rosnący popyt. OPEC stwierdza również, że popyt ciągle rośnie mimo rosnącej liczb aut elektrycznych. OPEC pisze, że często olbrzymia ekspansja transportu lotniczego prowadzi do zwiększenia popytu na ropę naftową, którego nie może zredukować nawet zwiększenie udziału alternatywnych źródeł energii.

Od momentu niskiej ceny ropy w 2016 roku OPEC stara się stymulować wzrost trendu naftowego. Wybiera to otrzymać poprzez porozumienie o ograniczeniu produkcji zawarte przez kraje OPEC. Niemniej, nie całe te kraje przestrzegają owego porozumienia – na dowód Iran i Irak. Z tamtej części USA także wyjątkowe kraje stale produkują coraz bardzo ropy naftowej, co sprawia, iż jej wartość mimo starań członków OPEC zachowuje równowagę, zatrzymując się na okresie pomiędzy 45 i 75 USD za baryłkę.

Jak dostosowywał się kurs cen ropy naftowej w historie?
Kurs cen ropy na powierzchni lat od 1985 do 2004 wahał się pomiędzy 12 a 35 USD. Po tym, jak cena ropy gwałtownie wzrosła w 2004 do gustu ponad 35USD, nastąpił dynamiczny rozwój wartości. W 2008 roku cena osiągnęła poziom 140 USD za baryłkę.

W toku kryzysu finansowego cena spadła do jakiś 40 USD za baryłkę. Niedługo po tym nastąpiło jej ustabilizowanie na pokładzie ponad 100 USD za baryłkę i wartość zatrzymała się w miejscowościach tego zakresu aż do połowy 2014 roku.

Ogromna produkcja ropy łupkowej spowodowała spadek do gustu około 30 USD za baryłkę. W minionych latach cena ropy na giełdzie stopniowo się obniżała wskutek ograniczeń produkcji OPEC.

Jakiego rozwoju ceny ropy naftowej można czekać w 2020 roku?
Przewidywanie rozwoju wartości w przypadku ropy naftowej jest bardzo niebezpieczne. Wartość ropy zależy od sporej liczb czynników finansowych oraz rozwoju tej dziedziny. Na wartość ropy oddziałują i wydarzenia geopolityczne. Dotychczas analizowaliśmy głównie oczekiwania odnośnie rozwoju podaży i popytu. Wpływy geopolityczne są jednak równie istotnym elementem w przypadku zmian cen ropy.

Międzynarodowa Organizacja Morska (IMO) wprowadzi 1. stycznia 2020 nowe przepisy. IMO jest organizacją ONZ, angażującą się transportem na całkowitym świecie. Wymaga ona ograniczenia emisji na wodach międzynarodowych. Sektor morski będzie potrzebował obniżyć emisję siarki o ponad 80% poprzez przejście na paliwa z prostszą zawartością siarki. Przepisy IMO stworzą poprzez ostatnie wielkie obniżenie siarki w ropie naftowej w 2020 roku.

Sektor morski odpowiada za połowę światowego popytu na wykonywany z ropy naftowej olej opałowy. Przepisy IMO znacząco wpłyną na opłaty oraz dostępność paliw, których dotyczą. Oczekuje się, że koszty morskiego transportu towarowego wzrosną, ponieważ sektor morski używa droższych paliw, co będzie było szeroki pomysł na światową gospodarkę.

Rosnący popyt na alternatywne źródła energii doprowadzi do rozwoju presji cenowej na paliwa, takie jak olej napędowy, jak też na dowód na wartości biletów lotniczych.

Kiedy ważna inwestować w ropę naftową?
Na wartość ropy można podchodzić na kilka sposobów, które obecnie stopniowo przeanalizujemy.

Futures
Najłatwiej osiągalne dla deweloperów są kontrakty futures na lekką, słodką surową ropę naftową (CL) za pośrednictwem NYMEX. Znane na temat wartości tych kontraktów są proste w LYNX w ciągu rzeczywistym, jeżeli subskrybujesz US Value Bundle. Te dane odnośnie kursów wymiany są bezpłatne pod warunkiem, że miesięcznie ponosisz 30 USD kosztów transakcyjnych (albo ekwiwalent w przyszłej walucie).

Gdyby tegoż nie zrobisz, zostanie naliczona opłata 10 USD. Naftowe futures mają mnożnik 1000, co świadczy, że sam kontrakt reprezentuje 1000 baryłek ropy. Każda zmiana punktowa ceny ropy oznacza więc wartość 1 000 USD. Przy wielkości ticku 0,01 różnica cenowa wynosi więc 10 USD, przy czym LYNX nalicza opłatę transakcyjną w wysokości 3,50 USD za kontrakt.

Ponieważ fizyczne dostarczenie dla większości inwestorów jest niechciane, platforma handlowa LYNX TWS automatycznie zamknie pozycję, jeśli było dojść do produkcji fizycznego dostarczenia.

Możliwości i certyfikaty turbo
Możliwości i certyfikaty turbo to kolejne derywaty pozwalające ci działać na wahania ceny ropy naftowej. Wyniki te możesz właśnie kupować oraz dostarczać za pośrednictwem platformy handlowej LYNX. Tymi produktami często handluje się przy użyciu dużego efektu dźwigni, dlatego należy zachować ostrożność.

Inwestuj w ropę naftową za pośrednictwem ETF
Inwestor defensywny za pośrednictwem funduszy giełdowych może działać na wartość ropy naftowej lub cenę akcji spółek, które uczestniczą w współczesnej dziedziny.

ETF, które śledzą cenę ropy
United States Oil Fund (USO)
VelocityShares 3x Long Crude Oil ETN
ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil
ETF inwestujące w walki ropy naftowej:

Energy Select Sector SPDR Fund
Vanguard Energy ETF
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF
Inwestowanie w walki ropy naftowej
Oczywiście możesz inwestować też w treści spółek naftowych, by być niezależnym w części naftowej. Toż w zwykły sposób zwiększa ponoszone przez ciebie ryzyko, ale też potencjalne zyski. Kilka przykładów akcji spółek aktywnych w części naftowej:

China Petroleum & Chemical Corporation (Sinopec)
Royal Dutch Shell (RDSA)
Chevron Corporation (CVX)
Total (FP)
ExxonMobil (XOM)
BP Plc
Czytaj także: Micro futures – Handel na giełdzie amerykańskimi indeksami giełdowymi

Podsumowanie naszej prognozy cen ropy w 2020 roku
Gdy teraz sygnalizowaliśmy: często w przypadku towarów trendy nie zawsze są pod wpływem logicznych impulsów. Niemniej ruchy potrafią być bardzo intensywne. Obecnie trend jest dość spadkowy. Jednak nic takiego jak jedno prognozy na giełdzie nie istnieje.

Gdyby będziemy myśleć, że wymagania i nadzieje, które podnosiły cenę ropy na momencie roku, obecnie są za nami, a jakość jest obecnie również dużo negatywna, cena ropy w następujących miesiącach może dużo się osłabić

Inwestowanie w ropę naftową za pośrednictwem LYNX
LYNX oferuje sporo możliwości handlu na ropie naftowej, także za pośrednictwem kontraktów futures lub prac producentów ropy na własnych giełdach. To gwarantuje swym użytkownikom wysoki wolumen zakupu i mały spread.

Niezależnie od tego czy poruszasz się tradingiem, czy istniejesz inwestorem długoterminowym, możesz wziąć z pięknej oferty LYNX, ponieważ pozwalamy ci handel akcjami, ETF, futures, opcjami , CFD, czy na forex po korzystnych prowizjach.

W LYNX możesz handlować w ciągu rzeczywistym, korzystając z własnych profesjonalnych platform.

Chcesz przeliczyć zagraniczne ceny prac lub ceny ETF na euro? Skorzystaj a z przelicznika walutowego obsługującego ponad 130 walut.

Ponadto regularnie publikujemy dla ciebie interesujące materiały edukacyjne oraz profesjonalne webinary w terenie handlu na drogach, akcjach oraz platformy transakcyjnej.

Zobacz również Oil Profit

 

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments